Hovdala slott

Boketorp

På hantverksbyn Broslätt ligger Boketorp - den gula villan med den röda ladan. Efter en varsam renovering av de två byggnaderna har de fått nytt liv med kurser av olika slag, programverksamhet och som en plats för kunskap och lärande.

Foto: Hovdala slott / Marie Kåberg

Boketorp - då och nu

Trädgården vid Boketorp har väckts till liv igen. Under flera århundraden var Boketorp och byn Broslätt hem för många hantverkare och anställda vid säteriet Hovdala. Här odlades sannolikt en mängd olika grödor för husbehov och närmast boningshuset fanns ofta några prydnadsväxter. Djuren hölls borta från odlingarna med enkla staket av ris och störar och deras betande gynnade en rik mångfald av blommande växter och insekter i markerna runt omkring. När Boketorp renoverades till änkesäte åt Ulrika Ehrenborg på 1800-talet planterades sannolikt fler prydnadsväxter närmast gula villan.

Trädgården är återskapad med allt detta i åtanke, närmast gula villan finns grusgångar och prydnadsrabatter med växter som var vanliga på 1800-talet. Längre ut i trädgården möts det tuktade och det vilda i klippta gräsmattor och ängsytor med blommande örter. Risstaket, träd, buskar och blommande ängar skapar livsmiljöer åt en stor mångfald av insekter, fåglar och djur och suddar ut gränserna mot naturreservatet som omger trädgården.

Foto: Hovdala slott / Annika Ahlbin

Boketorp idag

Idag är Boketorp en plats för både avkoppling och aktiviteter. Hovdalas lärandeverksamhet utgår härifrån, möten och konferenser hålls här, liksom kulturarrangemang av olika slag.

Trädgården är öppen året runt för besök, kom gärna till fots och lämna bilen utanför. Här finns grillplats, trädgårdsmöbler står utplacerade under säsong och toalett finns i den röda ladan.

Foto: Hovdala slott / Marie Kåberg

Bra att veta

Picknick och grillplatser

Platsen och trädgården är öppen dygnet runt - året runt. Vår, sommar och höst finns det trädgårdsmöbler och bänkar som är till för att användas. Ta hand om dina sopor och använd våra sopkärl.

Det finns tre grillplatser i närheten av Boketorp. I trädgården finns en plats, en annan finns utanför tomten på gräsytan vid Broslätt och den tredje finns mellan Boketorp och Hovdala slott, vid ridbanan.

Toaletter

I den röda ladan på Boketorp finns gratis tillgång till toaletter. De är öppna mellan klockan 06-23 och nås via dörr på baksidan vid gaveln mot den gula villan. Städning sker dagligen.

Dricksvatten

Dricksvatten finns tillgängligt i skyltad kran på den gula villans gavel dygnet runt.

Informationstavlor

Vid Broslätt och infarten till Boketorp finns en informationstavla med vandringskartan över lederna i området. Innanför grinden till Boketorp finns en anslagstavla med information om verksamheten.

Vid Broslätt och infarten till Boketorp skyltas det från kartan ut på de tre av lederna som passerar där; Dammslingan (markerad gul), Jakten på Gullspira (markerad vit) och Höjdarnas Höjdarled (markerad blå).

Parkering

För närvarande finns det ingen besöksparkering på Boketorp eller Broslätt.

En parkeringsplats för personer med funktionsvariation finns vid den gula villans bakre gavel. Den är i första hand avsedd för besökare till evenemang och programaktiviteter.

Foto: Hovdala slott / Marie Kåberg

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: