Hovdala slott

Naturreservat

Det finns 15 naturreservat med skyddsvärd natur i Hässleholms kommun. I några av dem finns markerade vandringsleder och promenadslingor, rastbord med mera.

Foto: Thomas Johnsson

Hovdala naturreservat

Naturreservatet Hovdala består av tre delområden, dels skogarna söder om Hovdala slott, dels Dalleröd och Björkviken vid Finjasjön.

De stora arealerna med blandade trädslag och död ved saknar motstycke i Sverige. Naturen är artrik med flera sällsynta växter och djur. Här finns 18 av Sveriges 19 fladdermusarter.

Skogsbruket upphörde runt 1950 då militären tog Hovdala i bruk som övningsfält. Gamla träd och död ved fick ligga kvar och öppnade upp möjligheter för idag ovanliga fåglar, insekter och växter. I vissa av skogsområdena har inga skogsåtgärder gjorts sedan andra väldskriget - ett exempel är skogen uppe vid Dalleröd.

Hovdala Naturreservat är unikt både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Naturreservat i Hässleholms kommun

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Foto: Thomas Johnsson

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: